:: KALENDÁŘ AKCÍ ::   TANTRA A RITUÁL
 
:: KONTAKTUJTE NÁS  :: ČASTÉ DOTAZY  :: PRAKTICKÉ INFORMACE  :: ODKAZY ::
 

Tantra a rituál

Tantra pomáhá objevovat člověku spontánnost. Tantra dovoluje člověku vyjadřovat své pocity. Jakmile je člověk v tantře spontánní a otevřený, je připraven na tantrické rituály. Tantra používá tantrický rituál a tantrické rituály, aby poutala lidskou pozornost. Tantrický rituál poutá lidské smysly. Tantrický rituál poutá a vede lidské vědomí. Tantrický rituál svými úkony vede člověka k plnému napojení na tantrickou situaci.
Tantra používá ritualizování běžných lidských činností. Běžné lidské činnosti jsou ritualizovány a vzniká tantrický rituál. Tantricky ritualizovat znamená, že můžeme každému gestu, každé činnosti dát svůj rytmus, svůj důraz, svůj čas, svoji návaznost. Tantricky ritualizovat znamená, že ve své formě se tantrická situace nemění. Proběhne stejný scénář. Tantrický rituál je vědomá cesta. Tantrický rituál dělá z jakékoliv tantrické situace veliký zážitek, protože kompletně napojuje člověka, jeho smysly, jeho emoce, jeho energii, jeho vědomí, jeho představivost.
Tantrický rituál je vědomý nástroj transformace.

 

Pozvánky na akce:


Design a layout Petr Páleník 3W WebDesign Brno 2005