PŘIHLÁSIT NA KURS SE MŮŽETE ZDE POMOCÍ FORMULÁŘE - PROKLIKNOUT
ZASVĚCENÍ DO ČAKER, TAJEMSTVÍ INTIMITY

Od: 04.07.2013 do: 14.07.2013Letní tantrický trénink zaměřený na poznání hloubky lidských citů a prožitků, mužského a ženského principu člověka.

Na 10-ti denním tantrickém tréninku prožijeme a pochopíme čakry ( energetická centra člověka ). Procítíme čakry s ženským nábojem a s mužským nábojem. Naučíme se je využít pro smyslovou, senzuální a milostnou zkušenost.
Společně zažijeme přesahující zážitek - Tradiční rituál otevření čaker.

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.

Druhá čakra. Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru. Je to centrum vnitřního dítě. Ovlivňuje naše sebevědomí.

Třetí čakra. Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí. Je to místo, kde se srážejí stresy a strachy… Ovlivňuje kvalitu trávení…

Čtvrtá čakra. Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

Pátá čakra. Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit - vady řeči i prázdné myšlenky.

Šestá čakra. Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

Sedmá čakra. Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

Každá z čaker vedle zaměření má ženskou i mužskou polaritu. Tuto polaritu budeme využívat a nacházet nádherné energetické spojení mezi mužem a ženou, prožijeme, jak ženská a mužská čakra spolu komunikují.

Terapie Dakini ošetření léčí ukrytá emocionální zranění, která blokují proudění energie, otevírá a zvědomuje intimní prožitek a intimní komunikaci.
Přináší uvolnění energetických blokád, nalezení pocitu štěstí a životního naplnění.
Součásti Terapie Dakini je ošetření pánevního dna. Toto místo na tělesné i energetické úrovni je důležité pro funkci energetického systému člověka, rovněž se váže i na nervový a hormonální systém a ovlivńuje celkovou imunitu člověka.

Tantrický trénink celkově uvolňuje, přináší přijetí svého těla.
Učí nás důvěřovat svému srdci, naslouchat si a stát se učitelem sám sobě.

Pro absolvování letního tantrického tréninku je důležitá předchozí zkušenost s libovolným kurzem u nás.


Vede: Prem Agni a Deva Tantra
Příspěvek (zahrnuje program,ubytování,stravu): 6 980,-Kč - při platbě zálohy 2 000,- Kč/ 7 380,-Kč - platba na místě
Místo konání: Meditační centrum Lažánky, Lažánky 133, 664 71 Veverská Bítýška


Přihlášky: ( napište jméno, příjmení, název akce, datum a email)
sms 00420 608708996
nebo email: info@sugama.cz


Kontakt: info@sugama.cz, 608 708 996
www.sugama.cz, www.tantra-joga.cz, www.tantra-joga.eu
Osho Sugama Meditation Center, Lažánky 7, 664 71 Veverská Bitýška


PŘIHLÁSIT NA KURS SE MŮŽETE ZDE POMOCÍ FORMULÁŘE - PROKLIKNOUT