Tantra a kreativita


Víte jak poznáte člověka, který o Tantře jen mluví nebo má hluboké přednáškové znalosti od člověka, který tantrou opravdu žije, který svým životem pronikl za akademické znalosti?


Je známou skutečností, že tantra a tantrické meditace podporují kreativitu neboli tvořivost.

Tantrické techniky otevírají totiž nevědomou část mysli, kde jsou skryty naše největší možnosti a talenty. Víte jak poznáte člověka, který o Tantře jen mluví nebo má hluboké přednáškové znalosti od člověka, který tantrou opravdu žije, který svým životem pronikl za akademické znalosti a žvásty?

Tento opravdový tantrický člověk je velice kreativní, spontánní, má tvořivou mysl a je víceméně spokojený ve svém životě. Známe to velice dobře na naší tantrické škole anebo na letních čtrnáctidenních Mystériích. Na začátku přijíždějí lidé, kteří jsou nudní, intelektuální, uzavření… a jak se nekonečně změní! Stanou se spontánní, kreativní, přirození, energie z nich pryští. Často se stává, že na konci delších tantrických akcí se natolik otevře cesta ke kreativitě, že běží několika hodinový, nebo několika denní divadelní happening, spontánní improvizace, nebo tvorba uměleckého díla. Z energetického hlediska to lze velice jednoduše vysvětlit.

Kundalini energie, která sídlí v pánvi, vystoupala směrem vzhůru, zaplavila všechna centra - sexuální centrum, haru, srdeční oblast a nakonec pronikla k centru kreativity, které se nachází v oblasti krku, páté čakry. Veliký rozdíl mezi akademickými znalostmi, které objevuji v mnoha knihách a u mnohých autorů, my tuto tantrickou cestu životem žijeme prakticky a prakticky se její benefit zobrazuje v každodenním životě.


Tantrická kreativita neboli tvořivost je toho důkazem. Tvořivost ale neznamená pouhá umělecká díla, to je první nejspontánnější projev, tato tvořivost se potom projevuje v praktickém životě, v tom, že člověk tvořivě a spontánně prožívá svůj každodenní život.