Milostná trojka II.


Toto milování se může nakonec projevit tvořivě anebo ničivě....


Účastníci těchto rituálů by si měli uvědomit, že vstupují do nového,neznámého prostoru a těkavého nepostižitelného rozměru. Je to veliký krok do neznáma mimo vše konvenční a předvídatelné. Milování ve třech předpokládá také velkou odpovědnost, protože zmíněné rituály mohou a rozpoutávají energie a emoce mnohem silnější a mocnější než běžné milování.

Toto milování se může nakonec projevit tvořivě anebo ničivě, každopádně je potřeba energii směřovat.

Milování má být dlouhou dobu prodchnuto vzájemností, sbližováním, komunikací těla a laskáním. A také čistým extatickým uvědomováním si , neboť energie by měla probíhat co nejvíce v milostné trojce. A neměla by být, aspon zpočátku, směřována k orgasmu.
K tomuto účelu se výborně hodí Sútry a cvičení z Book of Secrets, z knihy tajemství, nejvýznamějšího tantrického díla.


Teprve až dlouhodobí partneři by si měli dovolit prožívat vzájemně orgasmus a vzájemné výlety do vesmírné sféry. Jsem ochotna tvrdit, že toto je možno až ve zkušené trojce.

Nejdříve je totiž potřeba dlouhodobě se na sebe ladit, poznávat nové druhy energie a vzájemně se ve trojici láskyplně podporovat, zkoumat i své emoce a pocity a nacházet přijetí a lásku. Teprve až dlouhodobý vztah vede k tantrické extázi a osvobození. V tomto případě nemá cenu nic uspěchat, pokud ovšem nechcete pouze zažít milostnou hrátku a sexuální experiment. V tomto případě vám vůbec nebráním v zuřivé souloži…


Ale chci upozornit, že pokud dlouhodobě nesměřujete energii k vlastnímu orgasmu, ale soustředujete se na to, aby energie celé trojice rostla, aby se vyrovnávaly city a emoce, aby se objevila obrovská radost ze sdílení, tak až poté co projdete tímto stádiem sblížení, tak až poté se pustte do objevování nových extatických rozměrů.

Vím o čem mluvím, sama jsem se dopustila desítky chyb, nechala jsem se například unášet negativními pocity, žárlivostí, smutkem. Později jsem se vrhala do sexuálních experimentů a extáze bez vnitřního meditativního naladění, hnána pouhou touhou experimentovat a užívat si.


Tantrický sex osvobozuje od všech těchto nemocí ducha. A posouvá milování na jinou láskyplnou úroven, která je zároven velmi extatická, osvobozující a umělecká.


V milostné tantrické trojici anebo společnosti člověk ustupuje od všech konvenčních emocí a prožitků. Známe velice dobře jaké to je milovat se ve dvojici s milovaným partnerem anebo s náhodnou známostí, známe sebe a dokážeme se vcítit do druhé bytosti.


Platí ale pravidlo, že meditativní naladění a láskyplná extáze rozšiřuje vědomí a činí ze života krásnou cestu, průlet vesmírem. V milostné trojici a tantrickém společenství se rozpouští všechny tyto negativní emoce jako touha vlastnit druhého partnera, omezená žárlivostí a scénami, mizí i nesmyslná touha neustále si užívat pouhého sexu, neboť milostný život je nyní tak naplněn, že se objevuje nová dimenze prožívání života. Člověk se neochvějně stává sám sebou, je si v sobě velmi jistý a s vnitřním úsměvem prožívá celý život.


Toto je v krátkosti o milování ve trojici, žádná slova ovšem nemohou nahradit zkušenost.


Také tato cesta není vhodná pro omezené bytosti, pro lidi bez fantasie a chuti jít do všeho s nasazením, pro lidi s předsudky a nudné typy. Je to cesta pro barevný květ, pro radost a sblížení, pro harmonii a lásku a pro extázi.