Tantra a její tři zdroje


Podstatou tantry je, že není kulturně podmíněná. To znamená, že když děláme tantrické techniky, tak nemusíme věřit v nějaké náboženství. Naše tantra je přímé napojení na esenci staroindické tantry.


Toto napojení je dáno tím, že Shunyam je žákem tantrického mistra Deva Bhardwaje.
Dev Bhardwaj (jedná se o pseudonym známé indické osobnosti) je indický mistr žijící na severu Indie. On sám ve svém celoživotním díle si uvědomuje, že je důležité oddělit konkrétní techniky, seance a meditace od tradiční indické mytologie.

Dalším důvodem kulturní nepodmíněnosti je to, že tantra pochází ještě z předárijské doby, tedy z doby před prvními písemnými památkami, před Védami. Současná puritánská brahmánská společnost tantrické aktivity v podstatě potlačuje, proto je tantra v Indii spíše neveřejná.
Někdy používáme pro zajímavost jména indických bohů jako je Šiva, Šakti, Kálí, nebo indickou terminologii jako lingam, jóni, čakrapudža... Tyto názvy a terminologie jsou však pouze významotvorné, nemají charakter náboženských pojmů, ale dáváme jim obsah, který souvisí s konkrétními technikami nebo postupy. Dříve náboženské obsahy pojmů jsou vyjmuty, aby mohl vzniknout terminus technikus, tedy specifický jazyk tohoto vědního prožitkového oboru.

Druhým zdrojem pro tantru, kterou děláme, jsou systémy přírodní léčby, Reiki, tantrické léčení, pránické léčení, súfíjské techniky, meditační techniky, tedy všechny celostní přístupy v léčení. V Bílé tantře si uvědomujeme, že člověk západního typu potřebuje zdravotně posilovat, energeticky vyrovnávat a tělesně i duševně očišťovat.
Tantrický přístup je hlubinný, zdravotně preventivní přístup, je to dokonalá celostní medicína bez diagnostického omezení. Shunyam je mistr prožitkové přírodní léčby s dlouholetou praxí v Meditačním centru Lažánky.
Třetím zdrojem jsou Oshovy meditace, Oshovy meditační terapie a Oshova tantrická vize. Shunyam se hlásí k Oshovu odkazu a považuje Osha za svého učitele. V jeho mezinárodním centru v Puně absolvoval několik tantrických tréninků, Oshovu vizi podporuje a vytváří všechny své semináře na podkladě meditačního základu, kterým jsou Oshovy meditace a Oshovy meditační terapie. Naše tantra má již mnohaleté zázemí a praxi v Meditačním centru Lažánky.
Kulturně nepodmíněná tantra je součástí známých terapií jako jsou Mystéria lásky, života a smrti, Archetypy. Vlastní kapitolou jsou párové Reiki seance a Oshovy meditace, které jsou již delší dobu praktikovány na celoročních školách Reiki.

Tantra, tak jak ji učíme, je určena pro člověka západního typu jako forma oslavy života, smyslové zkušenosti a transformace sexuální energie v hlubokou lásku.

Tantrická škola Sw. Anand Shunyama je určena pro normálního zaměstnaného člověka, který žije se svými běžnými starostmi o rodinu a existenci. Uvědomujeme si, že aby tantra našla nový význam pro dnešní společnost, je potřeba zcela změnit cíle. Tantra nemá být duchovní nauka pro omezený kruh do sebe zahleděných duchovních hledačů, ale naopak to má být prožitková praxe pro kohokoliv, kdo chce obohatit a kultivovat svůj život.

Hlavní cíl: šťastný a bohatý citový život člověka

Tantrická škola se skládá ze čtyř vícedenních setkání zahrnujících víkend, a to vždy po dvou až třech měsících. Využívají se státní svátky pro ušetření volných dní.
Každé setkání probíhá jako specifická zkušenost a zahrnuje vždy úroveň Dětství, Lidství a Božství. Dále zahrnuje aspekty staroindické tantry stejně jako soudobé meditační techniky a přírodní seance.
Prožitková zákonitost říká, že čtyřdenní setkávání jsou minimem, neboť první dny člověk teprve sestupuje do prožitkově meditačního a intimního prostoru, ve kterém jsou tantrické programy teprve možné.
Tantrická škola je určena jednak pro manželské a milenecké páry, které se chtějí posílit a citově obohatit, jednak pro jednotlivce, kteří se chtějí seznámit s novými přáteli a vnést do svého života něco nového.
Aby tantrické programy bylo možné dělat, tak by účastník měl dříve nebo později akceptovat lidský dotyk, občasnou nahotu a meditační techniky jako základní východisko pro práci. Dále je dobré se účastnit předem alespoň jedné akce Sw. Anand Shunyama a osobně se s ním a s jeho prací seznámit.

Základní program pro každou Tantrickou školu:
Zdravotní a tantrická cvičení
Párové techniky
Tantrické léčení
Tantrické terapie
Léčebné seance a klidné i aktivní meditace
Partnerská harmonizace
Transcendentální zkušenosti
Esence staroindické tantry
Prožitková škola

Ústřední témata následující školy (07/08):
Vnitřní oheň
Kundalini energie
Tantrické masáže
Tantrické zasvěcení