Prostor pro muže


Mnoho mužů dnes touží po kvalitnějším a plnějším způsobu života.
Touží najít odpovědi na spoustu nezodpovězených otázek, potkat s dalšími muži
bez potřeby soupeřit, soutěžit a srovnávat se mezi sebou.


V současnosti existuje mnoho seminářů určených pro ženy, kde se ženy potkávají
ve skupině samých žen bez přítomností mužů a zažívají vzájemnou podporu a souznění.
Ženy si udělají čas jenom pro sebe, věnují se svým vnitřním procesům a tématům a objevují sebe sama a své ženství.
Zároveň s objevením svého ženství si uvědomují potřebu být s opravdovým mužem.

Stejných seminářů, ale jen pro muže, je velmi málo.
Muž v dnešní době má málo prostoru, kde může být sám se sebou, kde může zažívat svou pravou podstatu bez přetvářky, bez tlaku vnějšího světa, stresu...

Po uskutečnění několika mužských setkání jsme zjistili, že po tom hluboko uvnitř sebe touží.
Muži sdíleli, jak je pro ně důležité setkávat se v přátelském a podporujícím prostoru, mít čas jen na sebe a věnovat se tématům, se kterými se v životě setkávají, jako jsou: NEJISTOTA, MYSL, TĚLO, SEXUALITA, INTIMITA, AGRESIVITA...