Milostné spojení


Tantra rozlišuje milostné spojení a pohlavní spojení jako dvě související, ale odlišné věci. Milování zdaleka není pohlavní spojení a milování se neprojevuje pouze kopulací. Tantra vnímá milostnou energii jako energii, která se probouzí v člověku. Je to ta frekvence životní síly, která reaguje na polaritu vybuzením. Milostná energie je stimulována třeba jen pohledem, myšlenkou, neverbálním kontaktem.


Sexuální energie může mít nekonečně mnoho projevů. Můžeme se cítit dobře a tento pocit je projev sexuální energie, můžeme toužit po přítomnosti druhého člověka a tato neidentifikovatelná touha je rovněž sexuální projev. Všechny kreativní aktivity jsou sexuální. Umění je nabyto sexem. Tance jsou sexuální projevy. Jakákoliv lidská aktivita je sexuální, pokud má trochu šťávu.
Život jako takový je sexuální. A proto člověk, který má problém se sexem a sexualitou má problém se svým životem. Základní úchylka je ta, že člověk má strach ze sexuálního spojení. Má strach, že sexuální spojení mu přinese neznáme životní situace, které by nemusel unést. Má strach, že nebude odpovídat normám společnosti. Má strach, že za každou projevenou náklonností se skrývá sexuální kopulace. V jeho hlavě se dopředu rozeběhne katastrofický film, jehož scénář je něco mezi hororem a psychologickým dramatem.
K sexuálnímu spojení dochází běžně bez dotyku. Sotva jsou dva lidé opačného pohlaví, lépe řečeno opačného vyzařování, blízko sebe, tak jejich energetická pole se prolínají a dochází k sexuálnímu spojení. Neboť sexuální spojení je prolínání energií. Strach ze života se mimo jiné projevuje tím, že dotyčný člověk si kolem sebe buduje bezpečnostní zónu, která má někdy i velikost několika metrů. Takové jednání je stejně pošetilé, neboť jemněhmotná těla se prolínají na daleko větší vzdálenost. Můžeme cítit, že se na nás někdo dívá, můžeme cítit, že na nás někdo myslí a přitom není ani v místnosti. Kdyby byly v Americe důslední s harassmentem, tak by dávali k soudu každého i za sexuální myšlenku, neboť i to je sexuální spojení.
Sexuální spojení je prolnutí životní síly jednoho člověka s člově- kem druhým. Čím více se člověk přibližuje, tím více je to spojení hmatatelnější. Svobodným právem a podstatou sexuálního spojení je pouze vědomé rozhodnutí v jaké intimitě dovolíme sexuálnímu spojení. Je to rozhodnutí, jak s tím nebo oním člověkem budeme blízko, jaké budeme mít tělesné i netělesné kontakty. Naše těla i duše si to stejně rozhodují sami. Pocítíme, jaké kontakty jsou nám příjemné. Pocítíme, jaké kontakty nás vzrušují a jaké nás ochlazují. Pocítíme, jestli má dojít k sexuální výměně a na jaké úrovní nás má zasáhnout. Spojení mužského a ženského přirození může a nemusí být součásti sexuální výměny. Je potřeba skončit s umrtvováním svého života a dovolovat sexuálním kontaktům.
Každá výměna znamená obnovování života. Je potřeba obnovit vzájemné dotýkání, je potřeba prožívat objímání. Absence dotyků, absence prožitků při dotecích z nás dělají chladné stroje.