Milostná extáze


Tantra je umění, ve kterém se rozdělený člověk stává celkem a jednotou. Člověk je rozdělen na myslící a cítící část, většinou je cítící část potlačena jako výraz odmítnutí života nebo paradoxně na úkor myslící části může dominovat, a to většinou jako výraz odmítnutí reality.


Člověk dělí svůj čas na povinnosti a radosti, na líbivé a nelíbivé, na zdraví a nemoc. Dělí člověka na muže a ženu. Neustálé polarizování života má za důsledek, že těžko můžeme mít extatické zážitky. Podobně i naše sexualita je dvoupólová. Je sexualita jako základní nepotlačitelný životní pud, který plní základní životní rozmnožovací funkci. Tento pud zajišťuje, aby lidstvo jako druh nevymřelo, proto se této sexualitě říká „sexualita druhu“.
Sexualita druhu je energeticky zaměřená na tělesnou úroveň. Je to základní program, je-li druh ohrožen, tak tento program silně nabíhá. Například s koncem druhé světové války nastala porodní exploze. Kolektivní lidské vědomí spustilo záchrannou operaci. Podobně se chová sexualita druhu u chudých lidí nebo u lidí, kteří jsou existenčně a ekonomicky nezajištěni. Spouští se nevědomá reakce, která chce nedostatečnou kvalitu lidského života nahradit kvantitou, tedy novou generací. Extrémně můžeme tyto jevy sledovat v Africe, v Indii, v Číně.
Lidský život ustupuje životu druhu. Čínské rodiny například vždy usilovaly přednostně o existenci klanu, široké rodiny a nebraly ohled příliš na kvalitu jednotlivého života. Sexualita druhu je tělesně lokalizována do oblasti pánevního dna - kořenové čakry, pánve, pohlavních orgánů a spodní části bříška.
Protipólem je Sexualita jedince, která sídlí v mozku, je to sídlo osobnosti, místo blaženosti a extáze. Snové extáze jsou typické pro tento pól. Je to sexualita jedinečného člověka s individuálním zaměřením. Je to centrum extáze.
Dvoupólovost naší sexuality vznikla tak, že člověk neumí spojit Sexualitu jedince - individualitu a Sexualitu druhu - kolektivitu. Mysl západního člověka je chaotická a komplikovaná, zároveň velmi nabubřelá, takže blokuje kontakt s tělem. Člověk příliš přemýšlí, a to přemýšlení je vynucenou reakcí na nenormální rozdělení obou pólů. Člověk je příliš v hlavě intelektuálně, takže nemá kontakt se svým tělem a zároveň nemá kontakt s prožitkovým centrem v mozku.
Toto centrum se vlastně nemůže nedostatečným kontaktem s tělem, s emocemi a smysly vyvíjet, protože veškeré citové a emoční impulsy jsou blokovány myslí. Proto člověk na jedné straně o sexu často přemýšlí a na straně druhé jej dělá pouze tělesně a neuroticky.
Naše tantra chce, aby adepti dosáhli smyslové zkušenosti spojené s extází, kdy silné a hrubé tělesné sexuální vibrace druhu se spojí s jemnými extatickými vibracemi jedince, kdy tělo a hlava se spojí a vzniká celospektrální prožívání. Pokaždé, když jsme na seminářích v Meditačním centru Lažánky svědky podobných jevů, nebo když je sami zažíváme, tak je patrné, že se probouzí nový druh blaženosti, který přinese zpětně energii do života.
Taková extatická zkušenost přinese zdraví, radost do života a hluboké spojení s milovanou bytostí. Taková zkušenost, která přijme sexualitu člověka i druhu a spojí je v jedno, vytvoří kosmický orgasmus.