Tantra jóga a dynamická meditace


Dynamická meditace trvá jednu hodinu a má pět částí. Je možné ji dělat sám, ale mívá daleko větší účinnost když se dělá ve skupině. Jde o individuální zkušenost tak zapomeňte na všechny ostatní kolem a nechte oči zavřené po celou dobu této techniky, dobré je mít oči zavázané šátkem. Také je dobré mít prázdný žaludek a na sobě volný a pohodlný oděv.


Tantra a první část: 10 minut

Dýchejte chaoticky nosem s koncentrací vždy na výdech. Tělo se samo postará o nádech. Dech by měl jít hluboko do plic Dýchejte tak rychle jak jen můžete zatímco dech zůstává hluboký. Dýchejta tak rychle a silně jak jen můžete - a pak ještě trochu víc, dokud se skutečně nestanete dechem. Využijte pohybu svého těla ke zvýšení vaší energie. Budete cítit jak roste, ale nedovolte ji v této první části odcházet.Tantra a druhá část: 10 minut

Explodujte! Vyjádřete všechno co má potřebu jít ven. Totálně zešilte. Ječte, křičte, plačte, skákejte, třeste se, tančete, smějte se. Nic nezadržujte a udržujte své tělo stále v pohybu. K nastartování často pomáhá že částečně emoce zahrajete. Nikdy nedovolte mysli zby zasahovala do toho co se děje. Buďte totální, stále uvnitř.Tantra a třetí část: 10 minut

S rukama nad hlavou skákejte s hlasitou mantrou "Hú! Hú! Hú!" z hloubky jak jen je možné. Dopadejte na paty a nechejte zvuk udeřit hluboko v sexuálním centru. Dejte do toho vše co máte, vyčerpejte se totálně.Tantra a čtvrtá část: 15 minut

Stop! Zmrzněte tak jak jste, v jakékoliv pozici se nacházíte. Nepohybujte tělem na žádnou stranu. Zakašlání, pohyb, všechno toto promarní tok energie a efekt se ztrácí. Buďte svědkem čehokoliv se vám právě děje. Tantra a pátá část: 15 minut Slavte tancem, vyjádřete svou vděčnost všemu. Ponechejte si tento pocit štěstí po celý den.

Pokud tam kde meditujete nemůžete dělat hluk tak si můžete vybrat tichou variantu: Ve druhé části katarzi vyjádřete tiše svým tělem na místo hlasitým zvukem. V třetí části zvuk "Hú" nechte znít tiše uvnitř.
Převzato z www.osho.com

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz