Tantra jóga, Mohenžodáro a význam první ásany pro energetický okruh srdce , MUDr. Jana Šťávová


Během cvičení je energie dolních čaker obohacena o láskyplné kvality srdečního centra. Vnáší to vyšší úrovně kvality do sexuální energie, která se kumuluje v pánvi a ženských pohlavních orgánech. Současně obrovská síla sexuální energie může být použita k léčení zranění našeho srdce.......

Autorka MUDr. Jana Štávová je akreditovanou cvičitelkou Mohendžodáro a vede pravidelné kursy v Ostravě a v Havířově, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


l.Co je to tantra joga a cvičení Mohendžodáro

Tradice cvičení Mohendžodára sahá několik tisíc let do minulosti Indie, do města stejného názvu u řeky Indu, dnes se nacházející na pákistánském území. Bývá tradičně předávána z učitelky ,Velké matky , na okruh žen - jejích žaček. Vytváří se tak blízké společenství žen, vydávajících se na cestu spojení vědomí a energie.

Tantra znamená splétání všeho, co přináší život a uctívá naši životní energii v každém okamžiku. Učí nás pohlížet na naše tělo jako na posvátný chrám pro naši duši. Naše životní energie prostupuje naše fyzické a vytváří naše energetické tělo. Projevy naší životní energie pak mohou být manifestovány různě - jako sexuální energie, spiritualita nebo např.kreativita. Co je pro jakoukoliv tantrickou praxi zásadní, je spojení energie a vědomí.

Sestava devíti tělesných posic - ásan - spojených do souvislé cvičební řady v duchu tantrických tradic - dává vysvětlení pro spojení tantra joga.

Cvičení pracuje jak s fyzickou, tak s energetickou podstatou těla. Je zaměřeno na ženské potřeby a symbolizuje životní cestu ženy od jejího narození až po smrt. Nedílnou součástí cvičení Mohendžodáro je i pravidelná meditační praxe s využitím tradičních Osho meditací -jako např.Dynamická nebo Kundalini meditace.

Naše fyzické i energetické tělo nejsou v žádném okamžiku oddělena od svého okolí, ale dochází ke stálé energetické výměně mezi námi a prostorem, ve kterém pobýváme. Děje se to skrze naše energetické okruhy - čakry. Každá lidská bytost se tak stává propojovacím článkem mezi ,hustou" zemskou energií a ,lehkou" nebeskou energií. Toto propojení nabývá největšího významu cestou našeho srdce.2. Tantra - srdce jako místo propojení

Srdce jako neúnavná pumpa je každému dobře známo. Na úrovni energetické ale představuje 4.čakru, která propojuje naše první tři čakry - kořenovou, pohlavní ,sluneční s vyššími čarami - krční, třetího oka a korunní.

Právě pro tento její ústřední význam jsem si vybrala srdeční okruh jako téma své práce. Současně i první ásana Mohendžodára otevírající cvičení, pracuje s otevřením ženina srdce. Význam srdce je zjevný i v různých tradicích podle pojmenování:

Srdce jako naše Vnitřní matka v tantře nebo jako Císař v čínské tradici. Z hlediska tantry i šamanské tradice je nápadná shoda s anatomickým utvářením srdce/ má 4 komory/, které jsou i na energetické úrovni chápány jako určité srdeční oddíly. Přední segment srdce nese kvality otevřenosti, osobního vyzařování, srdečnosti. Střední segment nese tradiční představy o lásce - k sobě, partnerovi, rodině, učiteli, ale i kvality jako je soucit a léčení.

Zadní segment je místem našeho kritického posuzování - to je pravda a to ne, co je za tím vším, může to být i místo uložení našeho nevyjádřeného hněvu.

V šamanské tradici nesou čtyři srdeční komory tyto kvality: Plnost - schopnost dávat ze srdce, nebýt citově vyhladovělá Otevřenost - takové srdce se nevyhýbá zranění, nevytváří obrany a odpor Jasnost-moudrost je v srdeční mysli , takové srdce není lhostejné, není naplněné zmatkem a pochybnostmi Síla - odvaha ,být svá!", otevřenost dávat najevo, co pro mě má srdce a smysl

Život nám přináší různé radostné, ale i bolestné situace a ty pak zanechávají stopy ve fyzickém, ale i energetickém systému našeho srdce. Vytváří se blokády toku energie. Na fyzické úrovni si nejčastěji všimneme, kolik lidí chodí s propadlým hrudníkem a předsunutými rameny, srdce tak zasouvají za své obrany. Tantrajogová cvičení vedou k uvolnění a transformaci zablokované energie s využitím inteligence energetického těla.3. Tantra a vlastní zkušenosti se cvičením l.ásany v průběhu prvního roku školy První ásana nazvaná Příběh ženství, přivádí ženu na začátek její cesty, spojení se Zemí. Posláním ženy je vytvářet krásu, proto i aspekty této ásany jsou žena kráska x žena ošklivka.

Během cvičení je nasávána zemská energie skrze stojící nohy a pomocí pohybu spojených rukou směrem k srdci. Prsty rukou postupně směřují od země k nebi, na konci nádechu jsou uzavřeny svaly pánevního dna, zatlačením dlaní proti sobě je akumulována energie a aktivována srdeční čakra, prsty pak směřují k zemi, napětí se spolu se svaly pánevního dna uvolňuje a s výdechem se energie přesouvá do celého těla skrze srdeční čakru.

Během cvičení je energie dolních čaker obohacena o láskyplné kvality srdečního centra. Vnáší to vyšší úrovně kvality do sexuální energie, která se kumuluje v pánvi a ženských pohlavních orgánech. Současně obrovská síla sexuální energie může být použita k léčení zranění našeho srdce.

Při znalosti konceptu srdečních oddílů pak můžeme pomocí pohybu a vědomého směřování dechu /i visualisace/ procházet první ásanou a pracovat na tématu, které je pro nás aktuální. Např.chci-li zvýšit svou otevřenost a srdečnost k lidem, bude směřovat energii výdechu dopředu před svůj hrudník. Podobně,pokud chci zjistit, co se skrývá za určitou situací, kde je pravda, budu aktivně vydechovat dozadu, do prostoru mezi své lopatky. Jestliže moje životní situace vyžaduje hodně soucitu a léčení pro někoho blízkého, budu volně dýchat do celého svého srdce.

Stejným způsobem můžeme dýchat do jednotlivých částí srdce bez zvláštního záměru a jen volně sledovat, co se s námi děje, na které úrovni nám tělo v podobě nepříjemných pocitů nebo bolesti hlásí problém. Cvičení můžeme procházet i čistě meditativním způsobem, ale i dynamicky a hodně radostně. Významným způsobem pracují se srdeční energií i další ásany- 4., 5, 7. i 8., ale když stojíte na začátku, je dobré vybudovat si solidní základy. Proto jsem si vybrala ke sdílení zkušenosti s první ásanou.

Celý okruh devíti ásan představuje mozaiku ženské zkušenosti a jako s mozaikou se s ním dá i pracovat. To je další vlastnost cvičení, kterou velmi oceňuji. Můžete cvičit podle své potřeby jen jednu ásanu nebo celé první čtyři jako Mateřský okruh nebo celých devět ásan. Naučila jsem se milovat toto dávné cvičení pro jeho variabilitu, pro ženskou energii, kterou mi navrací, pro hluboké léčení, které přináší mému fyzickému i energetickému tělu..

Mohendžodáro posílilo mou cestu vědomé ženy a chci tuto možnost přiblížit i jiným ženám, proto jsem se rozhodla stát cvičitelkou.

Havířov 21.5.2009 MUDr.Jana Šťávová

Použité informační zdroje : Roční škola tantrajogy s lektorkou MUDr..Monikou Sičovou Víceletý tantrický výcvik s lektorem Johnem Hawkenem /UK
náměty z prací W.Reicha a bioenergetiky Angeles Arrienová - Archetypy šamanské tradice -Portál

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz