ŠKOLA UMĚNÍ TANTRA JÓGY PRO ŽENY, MOHENDŽODÁRO


Nejkrásnější a nejkvalitnější co můžete v rámci tantry pro ženy zažít je škola Umění tantra jógy Mohendžodáro.

Všechny informace o tantře pro ženy naleznete na našich nových stránkách věnovaných pouze tantře pro ženy Mohendžodáro: www.mohendzodaro.cz


Od září 2012 nový cyklus.

Školy bývají brzy plné, neváhejte nás kontaktovat v případě vážného zájmu.

Získejte kompletní znalost tantra jógy pro ženy. Kurs je mimo jiné certifikovaný Ministerstvem školství.

Systematická výuka je zaměřena na všech devět asán.
Jednotlivé asány na sebe navazují a vytvářejí energetický celek, jehož zvládnutím se žena naučí rozvádět svou sexuální energii do celého těla a použije ji pro rozvoj intuice a vlastního zdraví. Pomocí těchto asán se uvolňuje do těla velké množství estrogenů, rozuměj ženských pohlavních hormonů. Tak se toto cvičení stává tajemstvím věčného mládí adeptek tantry.

Ženy mohou mít ze cvičení Mohendžodáro mnohostranný užitek. Na úrovni energetické, zdravotní a při milování a orgasmu.
Jednotlivé asány odkrývají všechny aspekty ženy. Proniknutím skrze tyto aspekty žena nahlédne hluboko do svého nitra a pochopí vnitřní zákonitosti své duše.


Program:

Tantra-jóga pro ženy, cvičení devíti asán, cvičení Mohendžodáro
Meditace - aktivní i tiché, zejména ze systému Oshových meditací; tanec; spontánní pohyb
Bioenergetická cvičení - cvičení na osvobození těla, dechu a uvolnění energie, odstraňování energetických bloků
Speciální sestava tantrických masáží pro ženy - aktivace toku energie v drahách, jednoduchá ošetření celého těla, propojení všech čaker v těle
Zdravotní přednášky a konzultace s lékařkou na ožehavá ženská témata: menstruace, menopauza, ošetření prsů, vnitřní ženské pohlavní orgány, onemocnění spojená s ženskými orgány (záněty, rakovina, zduření), jak jim čelit a předcházet


Tato celoroční škola má formu 3 prodloužených soustředění, které budou propojeny systematickou, každodenní samostatnou prací adeptek tantry. Mezi jednotlivými víkendy si účastnice doma dělají doporučená cvičení a meditační terapie, do kterých byly zasvěceny na předchozím víkendu, a které budou konzultovány na víkendu následujícím. Tímto způsobem vznikne celoroční škola, která je intenzivní, kde jeden program navazuje na druhý, a která má takto šanci každé ženě nabídnout vnitřní transformaci a posílení a obnovení ženství. Tato škola vede k posílení zdraví, otevírá cestu k orgasmu a milování jako láskyplné cestě životem, obnovuje přirozenou schopnost těla k regeneraci a ke kráse a pocitu svěžesti.


Meditace je nezastupitelná součást každodenní práce na sobě. Meditace je průvodcem na duchovní cestě, je cestou samou. Pravidelná každodenní meditace je nezbytná, pokud chceme kvalitně pracovat s druhými. Oshovy meditace jsou souborem meditačních technik, které byly přizpůsobeny potřebám a možnostem moderního člověka. Do celoroční školy budou zařazeny speciálně vybrané meditační techniky tak, aby nastartovaly a podpořily cvičení tantra-jógy a umožnily nám vstoupit do hlubšího kontaktu s naším tělem a energií.


Meditační terapie jsou systematicky praktikované meditační techniky po dobu 21 dní. Účastnice školy budou motivovány a vedeny k systematické práci doma. Budou procházet meditačními terapiemi, které jsou již sami o sobě hlubinnými technikami přírodní léčby. Meditační terapie budou přímo navazovat na jednotlivé víkendy.


Umění tantrické masáže pro ženy - pomocí speciálních postupů a cíleně vedených tlaků a dotyků odblokujeme a stimulujeme proudění životní síly v těle ošetřované ženy. Sama terapeutka je přitom v uvolněném stavu a ošetření je pro ni příjemným cvičením a má rovněž velmi příznivý účinek. Mezi přijímající a dávající dochází k vzájemné energetické výměně a obě strany tak během masáže získávají. Touto masáží můžete pomoci svým blízkým, ale také můžete obohatit svou profesionální terapeutickou praxi či položit její kvalitní základ.


Aspekty ženy vztažené k jednotlivým asánám:

Asána číslo 1, žena kráska, žena ošklivka
Asána číslo 2, žena kněžka, žena čarodějnice
Asána číslo 3, žena herečka, žena hysterka
Asána číslo 4, žena milenka, žena prostitutka
Asána číslo 5, žena matka, žena smrtka
Asána číslo 6, žena hospodyně, žena bordelářka
Asána číslo 7, žena živitelka, žena zlodějka
Asána číslo 8, žena léčitelka, žena nemocná
Asána číslo 9, žena rádkyně, žena klevetnice


ASÁNY ZE CVIČENÍ MOHENDŽODÁRO:

PŘÍBĚH ŽENSTVÍ
VNITŘNÍ ZRAK
POHLED DO VESMÍRU
ŠŤAVNATÁ JÓNI
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA
ODEVZDÁNÍ
DÁVÁNÍ MLÉKA
SPIRÁLA ŽIVOTA
BOHYNĚ MATKAMEDITAČNÍ TERAPIE:

CHAKRA DANCE
BORN AGAIN
CHAKRA BREATHING
NADABRAHMA
NO DIMENSIONS
MANDALA
VIPASSANA
KUNDALINI MEDITACE
DYNAMICKÁ MEDITACETantrická jóga pro ženy je ucelený systém cvičení a meditací určený výhradně pro ženy. Vede ženu do svého nitra, skrze jednotlivé asány, skrze meditace a společné prožitky a sdílení ve skupině. Aby žena mohla být skutečně probuzenou ženou, potřebuje prožít sebe sama.


Ženské hodnoty jsou láska, umění, skutečné lidské vztahy, pohoda domova. Žena je i maminkou, ochránkyní, patronkou domova, ženského láskyplného přijetí muže, žena je pěstitelkou a léčitelkou. Všechny tyto aspekty budeme v ženě objevovat a posilovat. Určeno pro ženy jakéhokoliv věku. Tato škola je vhodná pro absolventky stupně Tantra-jógy I.


TATO CELOROČNÍ ŠKOLA JE AKREDITOVÁNA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ .


PŘED VSTUPEM DO SYSTEMATICKÉ CELOROČNÍ ŠKOLY BYSTE MĚLY ABSOLVOVAT MINIMÁLNĚ JEDEN ZÁKLADNÍ KURS TANTRA JÓGY. NA KURS MŮŽETE PŘIJET KAŽDÝ MĚSÍC K NÁM DO LAŽÁNEK. TAKÉ ŽENY, KTERÉ CHODÍ NA DOCHÁZKOVÉ KURSY K AKREDITOVANÝM CVIČITELKÁM, MOHOU VSTOUPIT DO ŠKOLY PŘÍMO BEZ NUTNOSTI ZÁKLADNÍHO KURSU. MAJÍ TAK BONUS. ŠKOLA JE VÝBĚROVÁ, NENÍ NA NI AUTOMATICKÝ NÁROK. JEDNÁ SE O VELMI KVALITNÍ PRODUKT, KDY JEDNA UZAVŘENÁ SKUPINA PROCHÁZÍ SPOLU CELÝM VÝCVIKEM TANTRA JÓGY.


Místo konání: Meditační centrum Lažánky
Příspěvek je 14.480 Kč při zaplacení nejpozději na prvním setkání a při včasném zaplacení zálohy.
Zahrnuje program, ubytování a stravu na všech setkáních. Kursovné účtujeme celkově ve výši 12.040 Kč a ubytování a stravu 1.440 Kč (60 Kč/noc a 60 Kč/celodenní strava, celkem 12 dní, jedná se o režijní náklady na provoz centra). Ubytování je skromné ve vícelůžkových pokojích centra a nebo v meditárně, stravování je třikrát denně bezmasé.

Můžete také platit na splátky, a to při každém setkání, při postupném splácení je celková částka 16.880 Kč.

Na školu se nelze přihlásit bez zaplacení zálohy. Záloha činí 4.880 Kč a je odečtena z celkové ceny kursu. Zálohu je potřeba zaplatit do tří dnů od odeslání závazné přihlášky. Pozdní platby nám brání v zodpovědné organizaci kursu, co se týče počtu platných přihlášek. Proto nebereme na zřetel přihlášku bez došlé platby a místo vám nerezervujeme. V případě naplnění kursu budeme muset bohužel vaši přihlášku považovat za neplatnou.

Storno je vždy v plné výši zálohy. Přihláška na školu je závazná. Můžete v případě storna převést zálohu na novou účastnici školy (známou, kamarádku), ovšem ne již dříve přihlášenou. Záloha je určena pouze na školu a není převoditelná na jiný kurs.

Vede: Ma Deva Pranama, Sw. Shunyam, Ma Deva Tantra a tým Sugama. Škola je vedena týmově, každý lektor přináší nový vhled do problematiky.DO ŠKOLY MŮŽE NASTOUPIT POUZE ADEPTKA PO ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KURSU TANTRAJÓGY!!!!! ŠKOLA NENÍ URČENÁ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNICE!!!!!


Na kursu totiž čerpáme ze základních znalostí vyučovaných na základním kursu. K těmto základům se již nevracíme, naopak jdeme dál. Proto je určitě nutné před vstupem do školy absolvovat základní kurs, na kterém se naučíte nezbytné základy tantrajógy.


PŘIHLÁSIT NA KURS MOHENDŽODÁRO SE MŮŽETE ZDE POMOCÍ FORMULÁŘE - PROKLIKNOUT


Na váš email dojde bud obratem nebo do tří dnů podrobný dopis a pozvánka na kurs.