Ištadéva tantra


Išta znamená milovaný, vytoužený, též přání, déva znamená bůh, dévatá je božstvo. Ištadéva je možné přeložit jako vyvolený ideál nebo milované božství. Člověk, který si zvolil svoji cestu, potřebuje pro svou oddanost konkrétní objekt, který by mohl milovat a vzývat. Hledá proto určitý ideál, může to být bůh, božstvo či jeho zvláštní projev. V tantrické tradici hledáme božství v ženském nebo mužském těle. Lidské tělo je nejkrásnějším božským projevem.


Při tantrických obřadech, rituálech přijímá žák ideál v člověku opačného pohlaví. Odevzdává se jeho božství, svým oddaným projevem vytvoří vlastně vztah člověk –bůh. Z problémového partnerského vztahu člověk-člověk se stává vztah člověk – bůh, který přináší řád. Ištadéva tantra učí nacházet v partnerovi opačného pohlaví božský princip. Tím nacházením se myslí schopnost v sobě najít odevzdání, tedy stav, kdy ego utichá. Odevzdání léčí všechny emocionální zranění, odevzdání čistí vztahy, odevzdání v meditačním stavu spouští párovou vibraci kundalini energie.
Odevzdání probouzí ve vzývaném partnerovi božskou velkorysost, božské cítění, povznesení se a milování.Ištadéva tantra probouzí lásku u lidí, kteří na ni zapomněli v malicherných starostech nebo hádkách.Ištadéva tantra umí probudit lásku v milenci, který přestal milovat. Ištadéva tantra je uměním získat si ženu, která nemiluje nebo není otevřena k milování. Ištadéva tantra citově probouzí, emočně léčí a vytváří intimní vztah.

Obřady usmíření
Muž a žena, kteří jsou v hlubokém rozkolu mohou obřadem usmíření najít vzájemný mír. Ištadéva tantra je vinikající terapie pro nalezení čistého hlubokého vztahu. Opakováním a prohlubování Ištadéva tantry může dojít k hlubokému usmíření i dlohodobých vzájemných disharmonii. Ištadéva z nenávisti vytvoří lásku.

Obřady vykoupení
Obřady vykoupení jsou pro páry, které mají silný vnitřní dramatický náboj . Ištadéva v podobě obřadu vykoupení vytváří silnou katarzi. Rituál je pojímán jako druh specifického trestu, kterým si jeden z partnerů vykupuje svoji vinu. Podle konkrétních okolností vykupuje vinu nejen svou, ale i své rodiny, své rasy, svého pohlaví a podobně. Vykoupením si usmíří rozhněvaného partnera jako boha(bohyni) , usmíří si božský hněv. Vykonáním trestu zmizí bůh ničitel a objeví se bůh stvořitel. Aspekt trestajího rozhněvaného boha v člověku, v partnerovi mizí, mizí i emoční a psychologický nános v lidské duši. Objevuje se aspekt boha usmířeného a v člověku je prázdnota. Prázdnota je vychodiskem pro nový vzájemný stav. Vykonáním rituálu zmizí i božský princip, není ho už zapotřebí, objevuje se princip lidský. Je to něco podobného jako boží soud, který je znám v každé kultuře. Je-li člověk přiliš nejistý, aby rozhodl a vykonal rozsudek, je-li člověk nejistý, aby určil míru trestu, je toto rozhodnutí dáno osudu, tedy božímu soudu. Proběhne-li boží soud, je účel naplněn a opět rozhoduje člověk.

Ištadéva má dvě části
první část :oddanost mezi nebem a zemí věnovaná božskému partnerovi, tato oddanost má mimolidskou úroveń.
druhá část: oddanost člověka člověku věnovaná božskému partnerovi.