KÁMASÚTRA - historická souvislost


Když se řekne Kámasútra, každý člověk si vybaví milostné pozice. Někteří je zahrnou do svého milostného života, určitě ne všechny, někteří se se zájmem podívají na obrázky...


Nejdůležitější otázkou je: kdyby Vátsjájanova Kámasútra byla pouze výčtem milostných pozic, proč je to tak populární kniha již několik set let? Kámasútra má podtitul - poučení o lásce nebo poučení o rozkoši - záleží na překladu. Co všechno nabízí ono poučení? Podívejme se do doby, kdy Kámasútra vznikala. Historici ji datují do období mezi 1. a 6. stoletím n. l. Je to období velkého rozkvětu staroindické kultury, které vrcholilo Guptovskou říší. Dá se říci, že to nejcennější pochází z tohoto období. Je to zároveň období rozkvětu tantrického vnímání světa. Původní zemědělská společnost kolem řeky Indu, která vyznávala kult Bohyně Matky, byla árijskými nájezdníky asimilována a pravděpodobně přenesena do území kolem řeky Gangy. Tato indická civilizace čerpala ze svých předchůdců kolem řeky Indu. Jednoduše řečeno, tantrické vnímání světa vrcholí v Indii do 7. století n. l. před prvními islámskými nájezdy. Když jsme si dovolili takový historický exkurz, tak jsme chtěli poukázat, že Kámasútra je dílo, které je produktem určité doby a výslednicí mnoha zkušeností. Vátsjájana sám píše, že čerpá z poučení svých předchůdců, doslova zkracuje a vybírá statě z mnoha jiných autorů. To znamená, že se jedná o celospolečenské hnutí.