TANTRA - iluze, realita a skutečná potřeba


V dnešní době se objevuje zvýšený zájem o tantru. Je to zvýšený zájem o něco, co nemá jasný obsah. Může to být vskutku zábavná hra - pátrat po tom, co všechno najdeme pod slovem "tantra".


Od nabídek nejstaršího řemesla, přes jógínská cvičení až po filozofické přednášky. Pod slovem "tantra" si často lidé představují nějaké temné rituály nebo sexuální orgie.
Tantra jako slovo však znamená technika nebo též předivo, dá se říci, že tantra jako slovo je významově neutrální. To sama neukojená a potlačená společnost prostřednictvím svých jedinců dává takové obsahy, které jsou pro ně zajímavé a vzrušující.
Podle mého názoru je tantra zcela něco jiného. Tantra nesnese definic, proto každý pokus o definici je pouze přibližný a nedostatečný. Přesto definujeme tantru jako pozornost životu. Je to především vědomí, které podporuje lidský život a všechny jeho přirozené projevy. Tantra podporuje vědomý život se všemi pocity, emocemi, prožitky, které život nabízí. V dnešní době jsme více méně úspěšní materiálně, ale selháváme v citovém životě, nerozumíme svým emocím, nerozumíme stavu zamilovanosti, neumíme prožívat důležité okamžiky svého života, potlačujeme přirozenou sexualitu a je pro nás obtížné transformovat ji v lásku. Partnerství mezi mužem a ženou je zasaženo dramaty o vlastnění a ovládání. Uspořádání vztahů mezi mužem a ženou, vytváření rodinného života, podléhá dlouhodobým dogmatům.
Tantra je způsob, jak to změnit, neboť tantra je umění života.
Tantra je vědomou cestou k vlastní přirozenosti, je to pestrý projev cvičení, meditací, léčebných seancí, tvořivosti, umění, milostného umění. Tantra jako klidná láskyplná síla spojuje všechny tyto formy.