MAGICKÁ


Ó noci,
zahal nás svým tmavým rouchem,
ať sladkou vášní opilí
a ve věčném objetí
rozplynem se
navěky.