Panna


Rozumný muž volí pannu, jejíž zuby, nehty, uši, vlasy, oči a ňadra nejsou malé ani velké, natož aby chyběly, a jejíž tělo nepodléhá chorobám.


Pannu nechť namlouvají a vdají na chlup přesně podle znamení a věšteb. Leč nikdy svévolně a bezohledně.

Od námluv jest upustit, spí-li, pláče-li nebo odešla-li.

K odmítnutí je: dívka ošklivého jména, plachá, zaslíbená, škaredá, skvrnitá, slonbidlo, pitvorná, nesouměrná, olysalá, osamělá, nemanželská, dospělá, zmrhaná, přítelkyně, věkem rovná a upocená.

Novomanželé nechť po tři noci spí na zemi v úplné zdrženlivosti a pokrmy si nesladí ani nesolí. Pak týden při zpěvu, hudbě a veselí se spolu koupou, oblékají a líčí, jedí a navštěvují divadlo a věnují se příbuzenstvu. Potom k manželce v noci a o samotě manžel přistoupí něžnými zůsoby.
Obejme ji, jak jí milo, leč po kratinkou dobu. A to v hoření části těla, neboť to snese.
Po objetí jí ústy podá betelový svitek. A nepřijme-li, naléhá chlácholením, zapřísaháním, prosbami, a padne jí k nohám. Žádná žena, ať stydliva, ať velmi rozhněvána, neodolá padnutí k nohám. To platí vždy a všude. A při té příležitosti jí vtiskne něžný, jemný a významný polibek. Je-li svolna, rozhovoří se. A aby slyšel její hlas, vyptává se jí, předstíraje neznalost, na cokoli, co možno vyjádřit několika slabikami. Neodpovídá-li, ptá se vlídně mnohokrát, aniž hrozí. Nemluví-li přece, nechť naléhá.

Osmělena předloží mu mlčky žádaný betel, vonnou mast a věnec květů. Nebo mu je zaváže do cípu roucha. A když je blízko, dotýká se jí znělkou bradavek prsních. Zbraňován praví: Obejmi mne, a nebudu to činit.
Tak dosáhne, že ho obejme. A sám, natahuje ruku, šmejdí jí až ke krajině pupeční. A posadiv si ji na klín, postupně pokračuje dál a dál.
Tak ji pomalu svádí, žertem hroze a přemlouvaje.
Druhé a třetí noci nechť užívá hojně rukou; je už mnohem osmělenější. A přistoupí k líbání všeho těla.
A položiv ruku na stehna, hladí je a pak hladí postupně i slabiny. A když ji uchlácholí a přesvědčí, rozváže tkanici, uvolní uzel, odhrne šat a hněte hrmu, a to s různými výmluvami. A aby se jí milování zalíbilo, nechť neporuší panenství nevčas a nechť ji poučuje. Nechť jí projevuje lásku, líčí jí své dřívější touhy, slibuje jí do budoucna to, co jí lahodí. A nechť zahání obavy z ostatních manželek. A časem a postupně ji chláchole, až se zbude panenského studu, vejde k ní.