64 pomocných oborů


Je čtyřiašedesátero pomocných oborů zahrnutých do poučení o rozkoši.


1. zpěv
2. hudba
3. tanec
4. malba
5. znamínka na čele
6. kreslení květin a obrazců rýžovou moučkou
7. květinová výzdoba komnat
8. barvení zubů, oděvů a částí těla
9. vykládání podlahy barevnými kameny
10. úprava lože
11. vodní hudba
12. vodní hry a zábavy
13. znalost bylin, zaříkadel a čar
14. věnce a kytice
15. účesy a čelenky
16. líčení a odívání
17. ozdoby ze slonoviny a lastur
18. voňavky, masti a oleje
19. šperky
20. kouzla a kejkle
21. nápoje lásky a podobné předpisy
22. obratnost rukou
23. vaření různých pokrmů, polévek a zeleniny
24. příprava a míchání nápojů prostých a pálených
25. ruční práce jehlami a jehlicemi
26. prstová hra se šňůrkou
27. nápodoba hry na hudební nástroje
28. hádanky
29. odpovědi veršem na verš
30. říkanky pro oblomení jazyka a ducha
31. umělecký přednes
32. písemnictví v řeči vázané i nevázané
33. doplňování neúplných veršů
34. pletení z rákosí a bambusu
35. dřevořezba
36. truhlařina
37. stavebnictví
38. prubování mincí a drahokamů
39. znalost zemin a kovů
40. kutání drahokamů a jejich úprava
41. zahradnictví a sadařství
42. beraní, kohoutí a křepelčí zápasy
43. schpnost naučit papoušky a drozdy mluvě
44. zručnost v lazebnických úkonech
45. řeč prstů
46. tajné jazyky a šifry
47. místní jazyky a nárečí
48. umění vykládat nebeské hlasy
49. věštby a jasnovidectví
50. čarodějné značky a muří nohy
51. talismany
52. paměť na verše
53. plynulé veršotepectví
54. slovníky a příručky
55. básnické rozměry a ozdoby
56. řečnické obraty
57. klam a šalba
58. účelné převlékání
59. společenské hry
60. hazardní hry
61. dětské hry
62. skromné a zdvořilé vystupování
63. pikle, finty a úskoky
64. tělesná zdatnost