Společenství žen, sdílení životních zkušeností


Nejde pouze o okamžité předávání informace nebo o pomoc s péčí o dítě, jde o nonverbální pozornost, pochopení, přitakání, sdílení zkušenosti. Ve skutečnosti jde o to sdílet svůj již prožitý život, svou životní zkušenost a toto sdílení se děje mimo mysl, mimo slova, jaksi samovolně.


Jeden a další důvod, proč se věnovat ženské tantře, proč podporovat dlouhodobé setkávání žen.

Matka a mateřství

Z pozice mladé ženy vnímám toto téma velice silně. Rozvedu myšlenky, které mne vedou k tomu považovat tantru pro ženy jako nosnou pro rozvoj mateřství, pro rozvoj aspektu matky v každé ženě.

Ve svém okolí a také ve svém vlastním vhledu, vnímám velice silně to, že každá žena, každá prvorodička nemá v sobě zkušenou stařenu, ale dětskou matku.

Tato dětská matka může být jakéhokoli věku, může jí být osumnáct nebo čtyřicet let, na věku v tomto okamžiku nezáleží.

Každá nová matka začíná jako dětská matka. Samozřejmě, že její instinkty jí zavedou správným směrem, potřebuje však péči starší ženy nebo žen, které jí podpoří a pomohou při péči o její děti.

Odnepaměti byla tato role zastoupena všemi ženami rodu, všemi ženami vesnice. Nejde pouze o okamžité předávání informace nebo o pomoc s péčí o dítě, jde o nonverbální pozornost, pochopení, přitakání, sdílení zkušenosti. Ve skutečnosti jde o to sdílet svůj již prožitý život, svou životní zkušenost a toto sdílení se děje mimo mysl, mimo slova, jaksi samovolně.

Ženy a ženská duše vždycky žehná a vítá život, který přijde později a pomáhá mu. Toto je aspektem ženy, mužská duše tuto přirozenou tendenci postrádá.

A ženy si toto poznání nepředávájí slovy, ale jinak. Přijetím, dárečkem, gestem, stisknutím ruky. Přijímají novou matku a vítají ji do světa dospělých matek.

Toto se přirozeně děje na skupině ženské tantry. Tím, že není přítomen muž, odpadá přirozená tendence a směřování ženy k muži. Naopak se rozvíjí sounáležitost a tyto potlačené archetypální vzory chování vyplývají na povrch.

Opravdu jsem zažila tuto sounáležitost, toto nonverbální předávání životních zkušeností.V ženách je toto ženské sdílení světa přirozené, ráda bych jej přirovnala k ponoření se do teplých vod souznění a životních zkušeností.

Tento aspekt se projeví v nepřítomnosti mužů.

Nechci se rozvádět nad tím co z tohoto archetypálního sdílení zbylo v dnešní společnosti.

Matka, nebo řekněme aspekt duše ženy, kterou matka představuje. Nemám na mysli jenom přímé mateřství, mám na mysli ženu matku jako obraz a vlastnosti duše.

Takže matka, tato dětská matka se vyznačuje tím, že neví co bude v životě následovat. Je křehká, nemateřská, trpí naivními představami. Má velkou radost, že se v jejím domě objevil nový tvor, ale nemá absolutní představu jak o něj pečovat. Neví co bude za hodinu, za měsíc , za rok, co se bude dít za deset let. Nemá v sobě dar času a prostoru, je velice zranitelná. Nemá v sobě zkušenost starších žen, nemá v sobě zkušenost života, je odkázána sama na sebe a je velice zranitelná.

Tantra pro ženy předává hlubokou zkušenost každé z nás. V ženské skupině dochází k tomuto hlubokému přenosu, sdílení. Skrze prožité životní příběhy vstupuje moudrost do podvědomí a každá ženy ve skupině následně z této moudrosti čerpá, každá žena tak dospívá a stává se celistvější a silnější.

Tuto sílu lze ale pouze získat od skutečných žen z vnějšího světa, které svůj život prožili a zocelili se prohry a úspěchy. Tantra pro ženy nabízí tuto možnost, ponoření se do archetypu matky a sdílení. A v tomto okamžiku znovu neplatí, že záleží na věku.

Tantra pro ženy je hluboké setkávání se.

www.pranama.blog.cz/ !!!!!