Korektní vnímání tantry


Cožpak je tantra filozofií uvolnění a prostopášnosti, která ukrývá mezi závoji duchovnosti a mysticismu lidské vášně, které by základní společenská konvence odmítla? Kularnava Tantra se odvolává na přesnou formu skutečného ducha tantry a vysvětluje možné odchylky, které mohou vznikat a vznikají ve jménu tantry: „Pít až k otravě sebe sama, jíst maso a kontemplovat nad nádhernou tváří, to není cesta hodná následování.


Mnozí se tak mylně domnívají a ve jménu tantry šidí sebe i ostatní, konají pomýleně a tím se oddělují od příkazů mistrů. Kdyby se pitím dosahovala plnost, všichni opilci by dosáhli dokonalosti. Pokud by se tím, že člověk jí maso, dosahoval nejvyšší stav, masožrouti všech druhů by dosáhli posvátných cílů. Kdyby se osvobození dosahovalo kopulací, všechna zvířata by se osvobodila kontaktem s druhým pohlavím. Není to cesta tantry, co je třeba obviňovat, ale ty, kdo jí sledují bez ohledu na jejího skutečného ducha“. (Kularnava Tantra)
Kularnava Tantra je text reprezentující tantrickou školu Káula (doslova „klan/rodina“). Autorita tohoto textu je rozhodující ve všech oblastech, ke kterým se vyjadřuje.
Kularnava Tantra se skládá ze 17 kapitol, které se nazývají též ullasa:
· Život a narození člověka
· Cesta šakti (prvotní energie)
· Nejvyšší cesta a božská mantra (posvátné formule)
· Pět prvků mystického uctívání, které začínají na písmeno M (makára)
· Požadavky pro uctívání božské matky
· Principy jógy
· Uctívání
· Princip gurua (mistra)
· Základy vztahu mistr a žák
· Iniciace
· Pět osvobozujících taktik
· Božská identita mistra
· Charakteristiky žáka
· Iniciace a osvobození
· Nadřazenost džapy (opakování posvátných formulí)
· Požehnání praxe
· Doporučení a napomenutí
Tantra je cesta dokonalosti, kde se moudře kombinují člověku vlastní požitky s prožitky, které lze získat pouze hlubokou mystickou cestou, jak učí spisy tantry.
Bhukti mukti vidjájakam : „Moudrost je směsí potěšení a přesahovaní (transcendence)“ (Tantra šástra)