Životní energie a láska


Tantrici milují své tělo, svou mysl i svého ducha. Praxe sexuálního aktu není tantrou ani doporučována, ani odmítána – jak často slyšíme. V tantře je všechno, co může být využito v procesu vývoje sebepoznání, přijímáno jako vhodné a přijatelné, aniž je třeba stanovovat nějakou morální stupnici toho, „co je dobré a co je špatné“.


Durlabhasara Tantra učí, že existují dva typy lásky: · Božská láska · Profánní láska Božská láska je nekonvenční, obsažená v prožitku; je to láska, která zahrnuje karmickou a duchovní transformaci. Profánní a konvenční láska závisí na zplození a tím má svůj důvod k existenci. Adepti tantry se však setkávají s nekonvenční láskou, která poskytuje osvobození očištěním a odevzdáním se. Sexuální energie znovu obnovuje život těch, kteří ji přijímají s respektem a pozorností. Přináší zdraví i spokojenost. Dává život, udržuje ho radostný, má ale za následek i smrt a dekadenci mysli. Povzbuzuje inspiraci, noří člověka do vlastní duše a kreativity. Staršího člověka udržuje aktivním a energickým, mladšího transformuje. Sexuální energie je tou zbraní, která může zabíjet i osvobozovat. Muž by měl mírnit své sexuální impulsy nezávisle na tom, zda promrhá nebo uchrání své semeno. Sexuální energie je neomezenou kreativní silou, ne pouze silou reprodukce. Charakter muže potřebuje sílu, kterou poskytuje umírněnost přání a instinktů. Myšlenky sublimují obětováním a abstinencí. Žena by si měla být vědoma své neomezené duchovní a magické moci. Její mystická moc ji zavádí do jemnějších úrovní její povahy. Dynamická žena aktivuje svůj sexuální svět takovým způsobem, že se přeměňuje v mistrovského iniciátora muže a vede jej cestou lásky řízenou Šakti. Žena, která se chce stát tantrickou adeptkou, by měla být zdravá, moudrá, veselá a spontánní. Žena s duchovní sebedůvěrou, znalá tajemství kámakhja neboli tantrického umění milovat. Tantra je cesta přijetí všeho, kde se adept snaží přizpůsobit všemu, co přichází; hledá způsob, jak to pochopit a jak s tím být obeznámen; je to cesta, kde ve všem je přijetí a odevzdání se tomu. Tantra má jak mystický aspekt, tak i duchovní, kde se spojuje mystika a vznešené vzdání se s komerčními aktivitami, obchodem a politikou. Tantra má jak aspekt externí, tak interní; populární a jednoduchý na jedné straně a tajemný a výjimečný na straně druhé. Má aspekt objektivní a supravědecký, ale také subjektivní a magický; vzdělaný i iracionální. Tantra je čistá cesta i nečistá cesta pro necudné. Existuje tantra výhradně praktická, když je třeba, aby byla efektivní; a existuje i tantra smířlivá, když jsou žádoucí její morálně sociální kvality. Existuje zbožná tantra i tvůrčí tantra; suchá i analytická; citlivá i apatická; cituplná i smyslná. Tantra je potěšením pro ty, kdo věří v Boha, i pro ty, kdo jej ignorují.