Tantra jako globální vize


Tantra je cesta dokonalosti, kde se moudře kombinují člověku vlastní požitky s prožitky, které lze získat pouze hlubokou mystickou cestou. Spiritualita je zde důsledkem zvýšení citlivosti našeho těla a mysli. Skutečná kultura pak spočívá v pěstování této citlivosti vzhledem k hodnotám vznešeným i prostým, které se týkají každodenního lidského života.


Tantra se stává velkým poznáním, poznáním teoretickým i praktickým, které se může stát životní cestou pro člověka, který uvažuje o veškerých potřebách i obavách ve všech oblastech a ve všech rozměrech svého života.
Tantra se opírá o práci na rozvoji uvědomění si vznešených hodnot. Přetváření vnějšího světa jako projekce svého vnitřního světa je základem moudrosti, která vyplývá z tantry. Obratnost a harmonie jsou dva hlavní pilíře při hledání duchovního pokladu; tantra jej vynáší na světlo, vede k němu a umožňuje jej získat. To se opírá o následující větu ze sanskrtských spisů:

Tanjaté vistrijaté džnánamanéna iti tantram (Tantrašástra)
To, co získává, prodlužuje a zdokonaluje poznání i jeho sílu, to je tantra.
Tantra je nutností
Tantra je cestou pro člověka této doby. Pro komplexního člověka dneška, který málo a špatně žije a má málo času pro sebe sama. Pro člověka, který je stále znovu zbavován své identity ve prospěch jakési „makroidentity“ stáda. Pro člověka, který potřebuje nalézt smysl hodnoty věcí a existenciálních převratů a změn, který chce věnovat svůj život svým vlastním touhám a snahám. Pro člověka, který je oslaben konzumním systémem, a který je vystaven jak náboženským vírám, tak politicko-sociálním ideologiím. Konečně i pro člověka, který má potřebu vnitřního života a tedy i určitého mystického systému schopného vzdálit jej častým podvodům a lstím duchovnosti, banalitě militantního náboženství, a který má potřebu přiblížit se systému, který funguje teď a tady, a je určen pro výhru na zemi a získání vítězství v nebi.
Podle tantry je lidské tělo posvátný chrám naplněný duchem lásky. Tělo je naším polem působnosti, kde pěstujeme semínka našich kreativních myšlenek a pocitů. Naše tělo je výrazem veškerých univerzálních energií, včetně energie Slunce, Měsíce a všech planet. Naše tělo je mikrokosmem, odrazem makrokosmu.