Jednoslovná zamyšlení


Dévi se ptá Šivy:
"Co je, ó Šivo, realita tvá? Čím je tento divuplný vesmír?
Kdo sídlí uprostřed kosmického kola? Co je tento život za sférou forem ač všechny formy prostupuje?
Jak do něj můžeme plně vejít, překonat prostor a čas, jména a popisy, zbav mě mých pochyb."


Cesta srdce
Nechť srdce zaplaví všechny orgány.
Opravdová cesta srdce nesnese omezení.
Mám se rád ve všech situacích.
Srdcem zaplav své smysly.
Neexistuje doopravdy.
Není žádné doopravdy.
Teď, prožitek, láska, hra, změna, přijetí.
Není žádný jiný stav, než ten, co zrovna je.
Ztratím-li tuto chvíli, ztrácím celý život.
Když jeden hovoří jazykem srdce a druhý jazykem hlavy, nemohou si porozumět.
Tantra je jazykem vyjadřování lásky.
Zapojit do hry tantry, znamená probudit její tělo.
Hovořím jazykem, tělem nejlépe oslovím.


Slovo oslovuje duši, tělo hovoří k tělu.
Energie oslovuje energii.
Láska hovoří k lásce.


Názor hovoří k názoru.
Cesta tantry: otevírá archetypální situace, poznává život.
Tantra otevírá všelidská témata o člověku a vztahu k vesmíru, ke společenství, k jinému člověku. Tantra je o soucitu.
Největší pokrm pro tantru je, když situace není přesně daná. Je zde překračování hranic, forem, smyslů, a nejlepší je, když to není možno zařadit. Když to nemá formu. V setkání forem, v překračování hranic, tam někde mezi tím je setkání s bohem. Překračování hranic mysli.
Vytvářet ze života láskyplné umělecké dílo.

Čím více to v tobě rezonuje a ty to musíš naplnit, bez vysvětlivek, bez návodů.
Pracujeme se symboly, se znaky, s archetypálními situacemi.
Nemá to přesné vymezení. Kdyby mělo, neměli bychom to čím vyplnit, vyplnit svým bytostným vlastním já.
Pracujeme se symboly, s překračováním obsahu a hranic.
Prázdná kniha, kterou popisujeme a to co se mění je, že se mění vědomí. V okamžiku, kdy je popsán první díl, píšeme druhý.
Použijeme vhledu skrze archetypální situace.


Čím je setkání meditativnější, vyrovnání těl, meditace a prožitku.
Setkání s vesmírem, se všemi planetami.
Milování je bránou ke kolektivnímu vědomí a nevědomí. Kdy je naplněné? Když směřuje k otevření.
Použiji tělo jako nástroj, ale nejdůležitější je to, co se děje na úrovni vědomí.